Vyskúšajte spoluprácu s majstrom,

ktorý robí svoju prácu inak ako ostatní hráči na trhu.

Budete prekvapení výsledkami!

Naša spoločnosť ponúka svoje skúsenosti a spoluprácu pri vymáhaní Vašich problematických pohľadávok počas celého inkasného procesu:
Mimosúdne inkaso | Súdne inkaso | Exekučné inkaso.


O nás

Spoločnosť Collection SK, s.r.o. je spoločnosť v oblasti služieb správy pohladávok (Credit Management Services - CMS). Naše služby zahŕňujú všetky činnosti, ktoré je potrebné vykonať v procese od okamihu vystavenia faktúry do momentu úhrady dlžnej sumy. Vďaka bohatým skúsenostiam nášho manažérskeho tímu ponúka spoločnosť Collection SK svojim klientom dôkladné spravovanie akéhokoľvek rozsahu pohľadávok a vysokú efektivitu pri ich uspokojovaní, s cieľom výrazného zlepšenia cash flow klienta.

Spoločnosť Collection SK založil Juraj Kuruc, ktorý má dlhoročnú prax v segmente vymáhania pohľadávok, na pozíciách riadiacich manažérov v oblasti bankového sektoru, poisťovníctva a obchodu. Firma sa prezentuje tímom so širokou znalosťou trhu, ktorú manažéri a inkasní pracovníci v praxi vyskúšali v týchto segmentoch. Tieto skúsenosti umožňujú kreatívne nastavenie inkasného procesu pre akéhokoľvek obchodného partnera. Z komplexnej správy pohľadávok profitujú podniky akejkoľvek veľkosti a zamerania, pretože špecializované služby Collection SK im pomáhajú minimalizovať náklady na takúto činnosť a znižovať riziko spojené s neplnením dlhov.

Efektívne zabezpečovanie spravovania a uspokojovania pohľadávok má pritom výrazný prínos aj pre spotrebiteľov, pretože straty spôsobené nesplácaním dlhov sú zahrnuté v cene akéhokoľvek tovaru či služby.

Okrem vlastných pobočiek ťaží Collection SK aj zo spolupráce s inými inkasnými spoločnosťami v zahraničí, ktoré sa špecializujú na poskytovanie správcovských služieb v danej krajine.

Náš pracovný tím:
 

 • Výkonný riaditeľ s bohatými skúsenosťami v oblasti vymáhania pohľadávok
 • oddelenie vymáhania pohľadávok – early collection
 • oddelenie vymáhania pohľadávok – primárne inkaso
 • oddelenie vymáhania pohľadávok – sekundárne inkaso, dlhodobá správa
 • oddelenie vymáhania pohľadávok – súdne a exekučné inkaso
 • oddelenie dohľadávania a zisťovania bonity
 • oddelenie inšpektorov
 • oddelenie administratívy a IT


Operačné centrá spoločnosti:

 • Bratislava
 • Brodské
 • Dunajská Lužná
 • Klátova Nová Ves
 • Komárno
 • Kráľovský Chlmec
 • Orávka
 • Sučany
 • Svit
 • Šamorín
 • Trenčín
 • Višňové
 • Vištuk
 • Vranov nad Topľou
 • Zemianske Sady


Technické zázemie:

vlastný certifikovaný software CSIS
 

Spolupráca a partnerstvo so zahraničnou inkasnou spoločnosťou KNP Financial Services